Följ med på våra resor!

På våra resor brukar vi vara ungefär 5-8 personer, varav hälften brukar vara optiker och hälften assistenter.

För att få deltaga i en resa måste man vara medlem i VFA och ha varit med på minst en arbetsdag.

 

Kostnaden för en projektresa kallas "insamlingsmål" och för Latinamerika och Afrika ligger den på 18-20 000 kronor. Vi ser gärna att någon/några går in som sponsorer, helt eller delvis, tex Lions, en arbetsgivare, kyrkan, kompisgänget etc, för att engagera även fler i VFAs arbete. Det går naturligtvis också att stå för kostnaden själv. Den som engagerat sig mycket i organisationen kan ansöka till styrelsen om ett bidrag från VFA:s resefond.

 

Resa, logi, mat och dryck under arbetsdagarna samt eventuella studiebesök står Vision For All för, ibland tillsammans med mottagande organisation. Den som vill anlända tidigare eller stanna några extra dagar för semester står själv för dessa kostnader.

Det är många som vill vara med och resa och alla är välkomna att ansöka om att få följa med på en resa till respektive projektledare. Denne kommer sedan att sammanställa en grupp som kan komma att samarbeta bra under de förhållandena som landet erbjuder.

Kommande resor/resor under planering

Om du är intresserad? Ta kontakt med respektive projektledare/kontaktperson

 

Madagaskar - våren 2020

Resan är fulltalig.
Projektledare: Anders Schipppers - anders.schippers@gmail.com

Guatemala - våren 2020

Resan är tillsammans med Synoptik-OUG

Mexico - våren 2020

Resan är under planering. Intresserad?
Kontakta: Lenuta Davidsson -  lenush.david@gmail.com

Kenya - våren 2020

Resan är fulltalig.
Projektledare: Katarina Nielsen -  katarinanielsen8@gmail.com

Uganda   10 - 26 april, 2020

Söker 2 optiker 2 assistenter

Projektledare: Eva Bendz - bendz.eva@gmail.com

Rumänien eller Bulgarien - vår/sommar 2020

Resan är under planeringsstadiet. Intresserad? Söker 3 optiker 3 assistenter
Kontakta: Tomas Håkansson - tomhok@telia.com

Dominikanska Republiken - juni 2020

Söker 2 optiker 2 assistenter
Projektledare: Anders Schipppers - anders.schippers@gmail.com

VISION FOR ALL
c/o Hjärta till Hjärta

Attorpsgatan 10

Box 1235
58112 Linköping

PlusGiro    90 06 61-0

Swisha      1239006610

Org. nr.      822003–6191

070-600 6911

0706 - 299728